You are here

Folkeskolerne og Musikskolen

- I fællesskab om musikfaglig læring for børn og unge.

Siden 2014 har Folkeskolerne og Musikskolen i Vallensbæk hvert skoleår indgået en Partnerskabsaftale for, at de i fællesskab kan opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirke til udviklingen af den musikfaglige læring til børn og unge. Dette Partnerskab er opstået i forlængelse af hensigterne fra den kommunalt vedtagne musikalske fødekædestrategi i 2012.

Indholdselementerne i Partnerskabsaftalen pt. er flg:

 • 0. klasserne: Musik og bevægelse
 • 2. klasserne: Blokfløjteprojekt med fælles blokfløjtedag
 • 3. klasserne: Besøg i to dage på musikskolen i forbindelse med Børnekulturugen, uge 37
 • 3. klasserne: Obligatorisk korsang for alle 3.klasser
 • 4. klasserne: Korprojekt med tre fælles kordage
 • 6. klasserne: Stomp-projekt i forbindelse med Børnekulturugen, uge 37
 • 7.-8. klasserne: Samarbejde om Musik-valgfag
 • Luciakor til arrangementet ”Jul i Vallensbæk”
 • SKOMUS-udvalg: Samarbejdsudvalg mellem tovholder fra hver skole, musikskole og musikfagkonsulent
 • Netværk for musiklærere i Vallensbæk

Musikmiljøerne skal:

 • Sikre et inspirerende og kreativt musikalsk miljø for elever, medarbejdere og beboere i lokalområdet
 • Gøre musikskolen til en aktiv del af partnerskabsskolen og lokalområdet
 • Give elever mulighed for at indgå i musikalske fællesskaber
 • Styrke teamsamarbejde, den pædagogiske og musikfaglige udvikling mellem skolelærere, pædagoger og musikskolelærere.

Kontakt

Tlf 4797 4519
Sidst opdateret 21.04.2020