You are here

Folkeskolerne og Musikskolen

- arbejder i fællesskab, med at opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirke til udviklingen af den musikfaglige læring til børn og unge i den sammenhængende skoledags rammer.

Folkeskolerne og Musikskolen i Vallensbæk Kommune arbejder i fællesskab, med at opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirke til udviklingen af den musikfaglige læring til børn og unge i den sammenhængende skoledags rammer. Rammen for dette samarbejde tager afsæt i en Partnerskabsaftale mellem folkeskolerne og musikskolen. Partnerskabsaftalen skal sikre kontinuitet i samarbejdets fokusering henover eventuel udskiftning af involverede personer.

Musikmiljøerne skal:

 • Sikre et inspirerende og kreativt musikalsk miljø for elever, medarbejdere og beboere i lokalområdet
 • Gøre musikskolen til en aktiv del af partnerskabsskolen og lokalområdet
 • Give elever mulighed for at indgå i musikalske fællesskaber
 • Styrke teamsamarbejde, den pædagogiske og musikfaglige udvikling mellem skolelærere, pædagoger og musikskolelærere.

Folkeskolerne og Musikskolen indgår i skoleåret 2018/2019 i samarbejde om følgende elementer:

 • 0. klasserne: Musik og bevægelse
 • 2. klasserne: Blokfløjteprojekt med fælles blokfløjtedag
 • 3. klasserne: Besøg i to dage på musikskolen i forbindelse med Børnekulturugen, uge 37
 • 3. klasserne: Obligatorisk kor i den understøttende undervisning for alle 3.klasser
 • 4. klasserne: Korprojekt med tre fælles kordage
 • 7.-9. klasserne: Samarbejde om musiktilbud i valgfagsudbuddet
 • Luciakor til arrangementet ”Jul i Vallensbæk” på pladsen v. Vallensbæk Rådhus
 • SKOMUS-udvalg: Samarbejdsudvalg mellem tovholder fra hver skole, musikskole og fagkonsulent
 • Netværk for musiklærere i Vallensbæk
 • Diverse

 

Se mere om de musikalske samarbejder i Vallensbæk kommune her

Kontakt

Tlf 4797 4519
Sidst opdateret 06.08.2018