You are here

Laboratorium for Kreativ Læring

- Den åbne skole i praksis

Med skoleåret 2016/2017 blev et nyt samarbejde mellem ARKEN og folkeskolerne i Vallensbæk om læringsforløbet Laboratorium for Kreativ Læring kickstartet. Samarbejdet om Laboratorium for Kreativ Læring blev igangsat indenfor rammen ’Den Åbne Skole’.

Den Åbne Skole skaber mulighed for, at kulturinstitutioners særlige ressourcer, ekspertise og læringsrum bringes i samspil med lærernes faglighed på en sådan måde, at det kan bidrage til folkeskolens formål.

Laboratorium for Kreativ Læring var over en treårig periode den ramme, hvori produktive møder mellem lærere, elever, museumsundervisere og kunst fandt sted. Igennem udvikling, udførelse og evaluering af undervisningsforløb var fokus for partnerne at udvikle metoder, der tager afsæt i museet som eksternt læringsrum og sætter elevernes kreative kompetencer i højsædet.

Folkeskolens formål om at ”eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” (Folkeskolens formålsparagraf stk. 2) dannede afsættet for samarbejdet.

I de undersøgende møder med kunst styrkes såvel erkendelse som fantasi. I mødet åbnes for nye perspektiver, der udfordrer dominerende forståelser og kalder på både stillingtagen og handling.

Undervisningen foregik dels på folkeskolerne og dels på ARKEN. Og i løbet af de tre skoleår samarbejdede ARKEN og folkeskolerne i Vallensbæk om forskellige aldersgruppers møde med kunsten.

A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støttede projektet Laboratorium for Kreativ Læring, der fokuserede på elevers læring såvel som kompetenceudvikling af lærere og udvikling af modeller for Åben Skole samarbejde.

Alle elever på 5.årgang indgår i ”Laboratorium for kreativ læring”

Med afsæt i de tre års inspirerende Åben Skole samarbejde i perioden 2016-2019, er der i 2019 indgået en 3-årig Partnerskabsaftale mellem ARKEN og Vallensbæk Kommune.

Med Partnerskabsaftalen 2019-2022 er det nu rammesat at, alle elever på 5. årgang i Vallensbæk kommunes tre folkeskoler (Egholmskolen, Pilehaveskolen og Vallensbæk skole) i løbet af deres skoleår indgår i et ugeforløb Laboratorium for Kreativ Læring med ARKEN inden for rammen Åben Skole samarbejde. Undervisningen i et ugeforløb foregår både lokalt på skolen og på Arken. Og forløbet afsluttes med, at eleverne inviterer forældre m.fl. til fernisering på ARKEN.

ARKEN inviterer i juni hvert år til præsentation af kommende skoleårs forløb. Herfra vælger det enkelte årgangsteam, hvilken uge / forløb de vil booke sig på for 5. årgang i det kommende skoleår.

ARKEN og det enkelte team koordinerer efterfølgende aftaler og planlægger øvrige møder inden afvikling af selve forløbet med eleverne, ligesom lærerne også deltager i workshop på ARKEN vedr. den pågældende udstilling, der skal arbejdes med.

Partnerskabsaftalen understøtter Vallensbæk Kommunes Udviklingsstrategi, delvision 5: ”Et udviklende børne- og ungeliv”.

Kontakt

Tlf 4797 4519
Sidst opdateret 21.04.2020