You are here

Laboratorium for Kreativ Læring

- Den åbne skole i praksis

Med skoleåret 2016/2017 kickstartes et nyt samarbejde mellem Arken Kunstmuseet og folkeskolerne i Vallensbæk om læringsforløbet ”Laboratorium for Kreativ Læring”.

Fra hver skole indgår alle klasserne på en årgang i samarbejdet med Arken. Fra Egholmskolen er det 3.årgang. Fra Pilehaveskolen er det 5. årgang. Fra Vallensbæk skole er det den samme årgang, der følger forløbet i alle tre år i hhv. 7.-9. klasse.

Samarbejdet mellem folkeskolerne og Arken om ”Laboratorium for Kreativ Læring” sker indenfor rammen ’Den Åbne Skole’. Den Åbne Skole skaber mulighed for, at kulturinstitutioners særlige ressourcer, ekspertise og læringsrum bringes i samspil med lærernes faglighed på en sådan måde, at det kan bidrage til folkeskolens formål.

Laboratorium for Kreativ Læring understøtter Folkeskolens formål om at ”eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” (Folkeskolens formålsparagraf stk. 2).

I de undersøgende møder med kunst styrkes såvel erkendelse som fantasi. I mødet åbnes for nye perspektiver, der udfordrer dominerende forståelser og kalder på både stillingtagen og handling. De forventede kvalitative resultater for ”Laboratorium for Kreativ Læring” specificeres i forhold til:

  1. elevers læring
  2. kompetenceudvikling af lærere
  3. udvikling af modeller for Åben Skole

Med Laboratorium for Kreativ Læring vil ARKEN i tæt samarbejde med folkeskoler i Ishøj, Brøndby, Høje Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner udvikle en model for, hvordan kulturinstitutioner kan være med til at styrke Den Åbne Skole gennem udvikling af kreative læreprocesser og tætte partnerskaber med skoler.

Laboratorium for Kreativ Læring vil over en treårig periode være den ramme, hvori produktive møder mellem lærere, elever, museumsundervisere og kunst finder sted. Igennem udvikling, udførelse og evaluering af undervisning vil partnerne udvikle metoder, der tager afsæt i museet som eksternt læringsrum og sætter elevernes kreative kompetencer i højsædet.

Gennem tætte partnerskaber skabes gensidige læreprocesser, der styrker både museumsundervisernes og lærernes kompetencer. Eksperter indenfor læring og kreativitet inddrages og kvalificerer løbende udviklingen af metoder og praksisser til Den Åbne Skole til glæde for Vestegnens børn, specifikt og generelt med henblik på udvikling af Den Åbne Skoles potentialer nationalt.

A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet ”Laboratorium for kreativ læring” med 3.850.000 kr.

Kontakt

Tlf 4797 4519
Sidst opdateret 23.08.2017