You are here

Valg til Folkeoplysnings-udvalget

Hør hvad et folkeoplysningudvalg laver.

Vil du være med til at udvikle det fantastiske foreningsliv i Vallensbæk Kommune, så kom til valgmøde den 22. januar kl. 19.

Der skal vælges nye foreningsrepræsentanter og stedfortrædere fra de folkeoplysende foreninger og en repræsentant fra Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Alle folkeoplysnende foreninger kan møde op valgmødet med to foreningsrepræsentanter.

Valgmødet holdes mandag den 22. januar kl. 19 i lokalet Havet i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus. 

På mødet kan du stille op til valget eller stemme på en kandidat. 

Værd at vide om Folkeoplysningsudvalget

 • Hvem er repræsenteret

  Folkeoplysningsudvalget består af 12 medlemmer.

  • 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
   • Kommunalbestyrelsen har valgt følgende: Annette Eriksen (C), Ricky van Overeem (C) og Nina Lumby Pinto Ferreia (A)
  • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra en folkeoplysende forening, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.
  • 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra idrætsforeninger.
  • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra børne- og ungdomskorpsene.
  • 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.
  • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra brugere af Kultur- og Borgerhuset
  • For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

   

 • Hvem kan opstille og vælge

  Hver folkeoplysende forening har 2 stemmer og kan deltage med 2 personer på mødet. Fremmødte og kandidater opstillet ved fuldmagt kan opstilles. Hver gruppering opstiller og vælger hvilken kandidat(er) de vil indstille til Kommunalbestyrelsen.

  For at kunne indstille eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse at man er myndig og repræsenterer en forening som i det seneste år op til dato har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter folkeoplysningsloven.

  Alle brugere af Kultur og Borgerhuset kan opstille og vælge repræsentant for Kultur- og Borgerhuset. Det betyder, at alle brugere af Kultur- & Borgerhuset som ønsker at stemme og/eller indstilles, er inviteret til at deltage til Folkeoplysningsvalget.

  Følgende foreninger kan opstille og vælge repræsentanten for folkeoplysende voksenundervisning:

  Følgende foreninger kan opstille og vælge repræsentanterne for Idrætslivet:

  Følgende foreninger kan opstille og vælge repræsentanten for børne- og ungdomskorpsene:

  Følgende foreninger kan opstille og vælge repræsentanterne for øvrige foreninger:

  For hvert medlem af folkeoplysningsudvalget udpeges en eller prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

 • Særligt om repræsentant for Kultur- & Borgerhuset

  Er du bruger af Kultur- og Borgerhuset, og har du lyst til at være med til at udvikle kultur- og fritidslivet i Vallensbæk? Så stil op som kandidat til Folkeoplysningsudvalget.

  Du får sammen med de øvrige medlemmer indflydelse på godkendelse af foreninger, tilskud og lokalefordeling og mange andre spændende opgaver.  At være ”repræsentant for Kultur- og Borgerhuset” betyder at du bliver du valgt ind på lige fod som øvrige og dit mandat beror på dit eget engagement og visioner.

 • Hvordan foregår valget?

  På mødet opstilles de kandidater der gerne vil på valg. Dette sker ved at kandidaterne skriver sig på valglister. Herefter har hver forening 2 stemmer, som de kan bruge inden for egen gruppering. Foreningen skriver kandidatens navn på stemmesedlerne, lægger den i kuvert og afleverer til valgsekretariatet (forvaltningen). Forvaltningen tæller op.

  Opnås der enighed på mødet om valg af medlemmer og stedfortrædere anses de pågældende for valgt.

  Opnås der på mødet ikke enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere på grundlag indstillinger fra foreningerne.

  Hvis der ikke indstilles kandidater inden for en gruppering vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere.

 • Hvad laver Folkeoplysningsudvalget

  I Folkeoplysningsudvalget sker der mange spændende ting. Udvalget behandler bl.a. nye ansøgninger om at blive folkeoplysende forening, beslutter tilskud til foreninger og sæsonfordeling af lokaler. Udvalget støtter nye og spændende initiativer. Udvalget har flere puljer som de uddeler midler fra - Fritvalgspulje og Start- og udviklingspuljen. Folkeoplysningsudvalget er også høringspart på foreningsområdet. Folkeoplysningsudvalget sikrer de tværgående initiativer og arbejder på tværs af de alle de fantastiske foreninger i Vallensbæk.

  Du kan se eksempler på dagsordner her.

 • Møder i 2018

  Folkeoplysningsudvalget har reserveret 10 møder om året. Et møde kan blive aflyst hvis der ikke er væsentlige punkter på dagsorden.

  I 2018 holder udvalget møde den 30. januar, 27. februar, 20. marts, 24. april, 29. maj, 26. juni, 11. september, 9. oktober, 27. november og 18. december.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 18.12.2017