You are here

Tomgangsregulativ

 • Bil holder i tomgang

  I Vallensbæk Kommune må din bil kun holde i tomgang i max 1 minut

Vallensbæk kommune har indført et Tomgangsregulativ for at undgå unødvendig luft- og støjforurening fra bilerne. Det betyder, at din bil højst må køre i tomgang i et minut.

Tomgangsregulativet i Vallensbæk Kommune gælder alle motordrevne køretøjer - personbiler, taxaer, busser, varevogne, lastvogne, motorcyklister – på alle offentlige områder, og hver gang man standser. Det gælder også busser, som holder pause på ruten eller holder ved endestationen. Eneste undtagelser er ved trafikkøer, eller hvis man holder for rødt lys.

Køretøjer, der til helt specielle formål har brug for motorkraften, mens de holder stille - renovationsbiler, udrykningskøretøjer og enkelte andre arbejdskøretøjer - er også undtaget tomgangsregulativet.

Du risikerer at få en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbuddet mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut.

 

Tomgangsregulativ for Vallensbæk Kommune

 • Tomgangsregulativ

  Adgang til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer i gang.

  I medfør af § 16 og § 17 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 (med senere ændringer) om miljøregulering af visse aktiviteter har Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk fastsat:

  § 1. Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

  Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1. finder ikke anvendelse:

  • så længe det motordrevne køretøj befinder sig i en trafikkø eller holder for rødt lys
  • så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
  • ved udrykningskøretøjer med lyssignal i gang
  • ved komprimering af affald, tilvejebringelse af trykluft eller i lignende tilfælde
  • ved motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor
    

  § 2. Bestemmelserne i § 1. gælder på offentlig vej i Vallensbæk Kommune.

  § 3. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1. straffes med bøde. Overtrædelser håndhæves af politiet.

  § 4. Dette regulativ træder i kraft og er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 2. juni 2010.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 10.10.2019