You are here

Vallensbæk Strandvej

Den 1. januar 2016 skiftede en del af Gammel Køge Landevej navn til Vallensbæk Strandvej.

Ændringen gælder den del af Gammel Køge Landevej, der ligger i Vallensbæk Kommune og omfatter hele strækningen fra Ishøj til Brøndby.

Beslutningen om det nye navn har været i høring henover sommeren. På baggrund af høringssvarene har kommunalbestyrelsen besluttet, at enkelte ejendomme fremover får adresse på sidevejene.

I lokalplanen for området blev det besluttet, at der på sigt kan bygges yderligere boliger og erhvervslejemål på Vallensbæk Strandvej. Der er derfor reserveret husnumre til eventuelle fremtidige byggerier, hvilket betyder, at de nuværende husnumre springer flere numre mellem husene.

Samtidig har transformatorstationer fået et selvstændigt husnummer. Det er et nyt krav af hensyn til GPS- visninger i redningskøretøjer.

Husnumrene er lavere end de nuværende, da ændringen kun skal gælde for Vallensbæk Kommune og ikke på hele Gammel Køge Landevej i de øvrige kommuner.

Krak opdaterer ikke kort

Krak viser stadig Gammel Køge Landevej på deres kort, når du søger på Vallensbæk Strandvej. Du bliver ledt den rigtige vej – men vejnavnet vises forkert. Opdatering sker først til sommer 2016.

Trods talrige henvendelser fra Vallensbæk Kommune oplyser Krak, at man ikke opdaterer kortet med det rigtige vejnavn før sommeren 2016. Indtil da vil der på Kraks kort stadig stå Gammel Køge Landevej.

Søger du efter en adresse på eller rute til Vallensbæk Strandvej, bliver du derfor ledt i den rigtige retning og til den rigtige adresse, selvom vejnavnet fortsat er forkert på kortet.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Rådhuset
Sidst opdateret 04.07.2017