You are here

Lovgivning og misbrugspolitik

Se Vallensbæk Kommunens misbrugspolitik og kvalitetsstandarder.

Misbrugspolitik

Ishøj og Vallensbæk Kommune har udarbejdet en misbrugspolitik, som du kan læse her.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er en samlet information om de tilbud og ydelser, som Vallensbæk Kommune tilbyder borgere, der ønsker hjælp eller behandling for stofmisbrug eller storforbrug af alkohol /alkoholafhængighed.

I kvalitetsstandarderne opstilles klare rammer for området. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune har i fællesskab vedtaget følgende kvalitetsstandarder på området:

Storforbrug af alkohol:

Flere områder af alkoholområdet er reguleret ved lovgivning.

Af sundhedsloven fremgår, at kommunerne har ansvar for forebyggelse samt ansvar for at tilbyde alkoholbehandling til borgerne.

Ifølge sundhedslovens § 141 stk. 2 skal alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at den alkoholafhængige har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Fra den 7. marts 2011 kan unge under 18 år ikke længere købe vodka, rom og anden stærkere alkohol over 16,5 % med hjem fra supermarkedet. Unge over 16 år kan stadig købe alkohol, fx alkohol og vin, op til 16,5 %.

Med virkning fra 1. juli 2010 er tillægsafgiften for alkoholsodavand blevet forhøjet, ligesom tillægsafgiften er blevet udvidet til ligeledes at omfatte de cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand, herunder almindelig cider.

Tillægsafgiften for alkoholsodavand efter såvel øl- og vinafgiftsloven og spiritusafgiftsloven er øremærket til sundhedsfremmende foranstaltninger.

Læs mere om kvalitetsstandard for behandling af storforbrug af alkohol og alkoholafhængighed.

Stofmisbrug:

Ifølge servicelovens § 101 skal kommunen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Tilbuddet skal som i værksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Personen der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Vælges dette kan fristen på 14 dage fraviges.

Læs mere om kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug

Kontakt

Sidst opdateret 04.10.2017