You are here

Demens

Over 87.000 danskere er ramt af en demenssygdom. Her kan du læse om symptomerne, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

Demens er ikke en naturlig følge af at blive gammel. Demens skyldes altid sygdom. Risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. Nogle almindelige symptomer kan være:

  • Hukommelsesproblemer
  • Vanskeligheder med at udføre kendte opgaver
  • Sproglige problemer
  • Usikker orientering i tid og sted
  • Nedsat dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Ting bliver væk
  • Forandringer i humør og adfærd
  • Forandringer i personlighed
  • Initiativløshed

Hvis du selv, eller en nærtstående, genkender et eller flere af ovenstående symptomer, er der god grund til at få undersøgt, om der er tale om en demenssygdom.

De to hyppigst forekommende demenssygdomme er Alzheimer sygdom og kredsløbsdemens. I begge tilfælde er det muligt at forhale eller forebygge udvikling af symptomerne. Det er derfor vigtigt, så tidligt som muligt, at få stillet diagnosen.

Demenslignende symptomer kan forekomme af andre årsager. Det kan for eksempel være: Depression, væskemangel (dehydrering), blærebetændelse, jernmangel, eller andet. Også i de tilfælde er der grund til at få årsagen til symptomerne afklaret og en behandling sat i gang. Læs mere om demens på Videnscenter for demens.

Demenskoordinatoren kan, gennem samtale, hjælpe med at afdække årsager til mistanken og rådgive om en evt. undersøgelse.

Kontakt

Sidst opdateret 14.10.2019