You are here

Henvisning - KOL patienter

Som praktiserende læge eller sundhedsfaglig på et hospital, kan du henvise en patient med KOL til vores forløbsprogram.

Vallensbæk Kommunes tilbud henvender sig til voksne borgere over 18 år med KOL – kronisk obstruktiv lungesygdom, påvist ved en lungefunktion under 80%. Sundhedsfaglige (praktiserende læge eller hospital) henviser med en elektronisk henvisning til:

Lokationsnummer: 5790000159468

Henvisning skal indeholde følgende oplysninger:

  • Bidiagnoser (comorbiditet og komplikationer til primær sygdom)
  • Spirometri-resultat (max 2 år gamle): FEV1 i % af forventet og FEV1/FVC
  • Grad af åndenød relateret til aktivitet, bedømt ved MRC-skala
  • Oplysning om anvendelse af inhalationsmedicin
  • Formål med henvisningen
  • Særlige forhold: Relevante sociale parametre

Hent og udfyld henvisningsskema for KOL patienter.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 13.12.2016