You are here

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp

Har du ret til hjemmehjælp, kan du vælge at modtage hjemmehjælp fra kommunen eller fra en privat leverandør.

Har du ret til hjemmehjælp, kan du vælge at modtage hjælpen fra Vallensbæk Kommune eller fra en privat leverandør.

Hvis du vælger en anden leverandør end Hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune, skal du underskrive en samtykkeerklæring, der giver kommunens visitatorer ret til at udlevere de oplysninger, der er nødvendige for, at leverandøren kan påtage sig opgaven. Alle leverandører er naturligvis omfattet af de samme regler om tavshedspligt som Hjemmeplejen.

Udskriv og udfyld blanketten Samtykkeerklæring

Når du har underskrevet og indsendt samtykkeerklæring til Center for pleje og omsorg i Vallensbæk Kommune, bliver du hurtigst muligt kontaktet af den valgte leverandør.

Kontakt

Tlf 4797 4106
Mandag - Fredag kl. 8.30 – 10.30
Sidst opdateret 14.10.2019