You are here

Hjælp til haven og snerydning

Borgere med et svækket helbred, eller som modtager varig hjemmehjælp, kan få hjælp til klipning af hæk, græsslåning og snerydning.

Hvis du opfylder betingelserne for at modtage varig hjemmehjælp, kan du komme med i ordningen. Det samme gælder, hvis du  på grund af varig generel svækket helbred ikke selv kan udføre arbejdet. Hvis der i husstanden er raske personer over 16 år, vil du som hovedregel ikke kunne blive visiteret til haveordning.Vurderingen tager udgangspunkt i en samlet individuel vurdering af husstandens formåen.

Du kan få nærmere oplysning om visitation til ordningen hos Visitationen (se kontaktoplysninger nederst på siden). 
 
Betaling
Brugerne skal betale den fulde udgift for at få udført havearbejde og snerydning. Beløbene vil blive opkrævet efterhånden som arbejdet bliver udført.

Priser - snerydning og havearbejde

Snerydning for hele vinteren kan koste gennemsnitligt: 4.300 kr.

Bemærk: Prisen er vejledende, da den ændrer sig fra år til år alt efter hvor mange borgere, der er tilmeldt ordningen, hvor meget sne der falder, hvor ofte det sner, og om der ryddes for sne på hverdage eller i weekender. Det er Driften i Vallensbæk Kommune, der vurderer hvornår, der er behov for snerydning.

 

Hækkeklipning: ca. 2.517 kr.
Græsslåning pr. gang: ca. 281 kr. (hver anden uge i græsslåningssæsonen)

Bemærk: Priserne for hækkeklipning og græsslåning er vejledende, da de ændrer sig fra år til år alt efter hvor mange borgere, der er tilmeldt ordningen.

Kontakt

Tlf 4797 4106
Mandag - Fredag kl. 8.30 – 10.30
Sidst opdateret 24.09.2019