You are here

Rønnebækhus

 • Lejlighed i Rønnebækhus

  Fotograf: Niclas Jessen

  En af lejlighederne i Rønnebækhus

 • Køkken og opholdsrum i Rønnebækhus

  Fotograf: Niclas Jessen

  Køkken og opholdsrum i Rønnebækhus

 • Kortspil og terningebæger

  Fotograf: Niclas Jessen

  Beboerne har mulighed for at spille kort eller andre spil i Rønnebækhus

 • Festsalen i Rønnebækhus

  Fotograf: Niclas Jessen

  Festsalen i Rønnebækhus anvendes ved større arrangementer.

Rønnebækhus består af 92 ældreboliger, 10 plejeboliger (Rønnebo), 7 midlertidige boliger, aktivitetscenter, festsal og en café.

Rønnebækhus er kommunens største ældreboligkompleks. Bygningen er opført i to omgange i henholdsvis 1983 og 1991. På 5. sal er der etableret en festsal og en café, som er åben for husets beboere og brugere.

Ældreboligerne i Rønnebækhus er 2 værelses lejligheder med altan. Boligerne er 43,6 kvadratmeter.

De månedlige udgifter udgør ca. 7.850 kr. det inkluderer husleje, a/c varme, el og antennebidrag. 

Ved lejemålets indgåelse betales indskud på ca. 16.000 kr. plus første måneds husleje.

Rønnebækhus rummer desuden plejeenheden Rønnebo med 10 boliger for særligt svage beboere samt et aktivitetscenter.

Midlertidige boliger

Rønnebækhus har også 7 midlertidige boliger. For at ansøge om et midlertidigt ophold, skal man opfylde nedenstående kriterier:

 • Borgere over 18 år, der har folkeregisteradresse i Vallensbæk Kommune
 • Syge og svækkede, hvor der i en periode er behov for ekstra pleje, støtte og observation
 • Borgere, med stort plejebehov, hvis pårørende i det daglige passer borgeren og har brug for aflastning
 • Borgere, der er færdigbehandlet på hospitalet og afventer boligændringer eller andre foranstaltninger og har et stort plejebehov
 • Borgere, der er færdigbehandlet på hospitalet og afventer en plejebolig
 • Borgere , der ved livets afslutning har behov for døgnovervågning og kærlig pleje

Når ansøgningen er modtaget sendes der en bekræftelse på modtagelsen. Når der er taget stilling til ansøgningen modtages en afgørelse. Husk selv at medbringe personlige toliletartikler, eget tøj, hjælpemidler, medicin, medicinliste samt doseringsæske.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 6
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4373 4344
Tlf 4373 4548
Tlf 4797 4106
Mandag - Fredag kl. 8.30 – 10.30
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4200
Sidst opdateret 14.10.2019