You are here

Dagpenge - arbejdsløs

 • Diverse pengesedler

  Husk at meld dig ledig via jobnet.dk eller hos Jobcentret på første ledighedsdag.

Der er en række krav, du skal opfylde for at få ret til dagpenge, når du er arbejdsløs.

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt som ledig i dit lokale jobcenter. Du kan melde dig ledig via jobnet.dk.

Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på jobnet

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du på den første dag, du er ledig, tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Har du ikke internetadgang, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter eller a-kasse og få hjælp til at blive tilmeldt.

For at få udbetalt dagpenge fra din a-kasse, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.

"Min side" på jobnet.dk

Når du er tilmeldt som ledig i jobcentret, har du fået et brugernavn og password til din egen personlige side ”Min side” på Jobnet.dk. Hvis du har meldt dig ledig på Jobnet, har du selv dannet disse koder. Har dit jobcenter meldt dig ledig, vil du få oplysningerne om dine koder tilsendt til din e-boks. Hvis du er fritaget for obligatorisk digital post, vil de blive sendt med brev til din folkeregisteradresse.

På "Min side" på jobnet.dk skal du oprette dit CV. Derudover skal du:

 • bekræfte at du er arbejdssøgende ved at tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
 • registrere din jobsøgning i en joblog
 • melde dig rask efter sygdom, læse din ”Min Plan” med de aktiviteter mv., som du skal deltage i, mens du er ledig, og læse dine aftaler med jobcentret og med a-kassen.

Derudover er der forskellige muligheder for selvbetjening. Fx kan du afmelde dig, når du får arbejde, melde ferie eller melde dig syg, samt booke og ombooke samtaler med dit jobcenter.

Regler for at få arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

 • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag du er ledig
 • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
 • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.924 timer inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret.
 • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.258 timer inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret.
 • have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste tre år.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
 • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.
 • have et fyldestgørende og godkendt CV, senest to uger efter du er tilmeldt som ledig i jobcentret.

Hvis din dagpengeperiode på to år er udløbet inden for tre år, har du ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som du har haft, siden du begyndte med at modtage dagpenge. Hver arbejdstime forlænger din dagpengeperiode med to timer. De ekstra dagpengetimer skal du bruge inden for denne periode, der bliver opgjort som tre gange antallet af de timer, du har arbejdet. Timerne falder bort, hvis du ikke når at afvikle dem inden for perioden. Du kan højst optjene 962 timer, som vil give dig ret til et 1.924 timers ekstra dagpenge inden for en periode på halvandet år.

Eksempel

Du arbejder på fuld tid – 37 timer – i en uge. Det giver dig ret til dagpenge i to uger ekstra, dvs. 74 timer. De 74 timer skal du afvikle inden for tre uger – hvis de ikke er afviklet, falder de bort.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecerne:

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

Dine dagpenge kan højst svare til kan  90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs. A-kassen beregner dine dagpenge på grundlag af de sidste tre måneders indberetninger til indkomstregisteret
Du kan dog højst modtage dagpenge med 836 kr. om dagen (2016) og 849 kr. om dagen (2017). Det svarer til 4.180 kr. om ugen (2016) og 4.245 kr. om ugen (2017) som fuldtidsforsikret.  Er du deltidsforsikret, er den højeste sats på 557 kr. om dagen (2016) og 566 kr. om dagen (2017), hvilket svarer til 2.785 kr. om ugen (2016) og 2.830 kr. om ugen (2017).

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig med forsørgelsespligt kan du få dagpenge på 82 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 686 kr. om dagen (2016) og 696 kr. om dagen (2017). Det svarer til 3.430 kr. om ugen (2016) og 3.480 kr. om ugen (2017). Som deltidsforsikret er det 457 kr. om dagen (2016) og 464 kr. om dagen (2017). Det svarer til 2.285 kr. om ugen (2016) og 2.320 kr. om ugen (2017).

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig uden forsørgelsespligt kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 607 kr. om dagen (2017). Det svarer til 3.035 kr. om ugen (2017). Som deltidsforsikret er det 405 kr. om dagen (2017). Det svarer til 2.025 kr. om ugen (2017).

Hvis du er under 25 år

Som ung under 25 år kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 50 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 418 kr. om dagen (2016) og 425 kr. om dagen (2017). Det svarer til 2.090 kr. om ugen (2016) og 2.125 kr. om ugen (2017). Det er som deltidsforsikret 279 kr. om dagen (2016) og 283 kr. om dagen (2017). Det svarer til 1.395 kr. om ugen (2016) og 1.415 kr. om ugen (2017).

Hvis du er ledig og deltager i erhvervsuddannelse

Hvis du er ledig, og deltager du i et tilbud om en erhvervsuddannelse efter beskæftigelsesreglerne, modtager du dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 669 kr. om dagen (2016) og 679 kr. om dagen (2017). Det svarer til 3.345 kr. om ugen (2016) og 3.395 kr. om ugen (2017). Det er som deltidsforsikret 446 kr. om dagen (2016) og 453 kr. om dagen (2017). Det svarer til 2.230 kr. om ugen (2016) og 2.265 kr. om ugen (2017). Beløbet kan dog ikke udgøre mere, end hvad du ville have ret til ved en individuel beregning.  Fx hvis en individuel beregning viser, at du er berettiget til 70 pct. af højeste dagpengesats, kan der ikke udbetales mere end dette.

Nye regler 1. juli 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler 1. juli 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Dagpenge er skattepligtige og bliver udbetalt bagud for en måned (dvs. fire-fem uger). Du skal udfylde et dagpengekort for hver periode, du skal have udbetalt dagpenge.

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

For at have ret til dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen vurderer, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. For at være til rådighed skal du bl.a.:

 • aktivt søge arbejde med fuld arbejdstid
 • være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter
 • oprette et CV på Jobnet.dk, som skal godkendes senest to uger efter tilmelding på jobcentret. I CV'et skal du huske at skrive jobønsker som matcher hvor på arbejdsmarkedet der mangler arbejdskraft.
 • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag på Jobnet.dk
 • have bopæl og opholde dig i Danmark
 • kunne og ville overtage arbejde dagen efter, at arbejdet er henvist af jobcenteret eller a-kassen
 • kunne og ville møde til samtaler og tilbud dagen efter, du har modtaget indkaldelsen
 • selv booke dine samtaler inden for en fastsat frist
 • deltage i kurser og andre tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.
Bekræft jobsøgning

Hvis du er tilmeldt som jobsøgende, skal du bekræfte, at du søger job mindst hver 7. dag på din egen side på jobnet.dk. Siden hedder "Min side". Hvis du fx har tjekket jobforslag en mandag, skal du senest gøre det igen mandagen efter.

Hvis du ikke bekræfter

Hvis du ikke bekræfter at du søger jobs, bliver du afmeldt som jobsøgende i jobcentret og mister din ydelse for de dage, du ikke er tilmeldt. Den første gang, du glemmer at bekræfte din jobsøgning, får du dog en påmindelse, inden du bliver afmeldt. Det samme gælder, hvis du glemmer det for anden gang inden for 12 måneder. Hvis du ikke bekræfter inden for fristen, vil du blive afmeldt uden varsel.

3. gang du inden for 12 måneder glemmer at bekræfte din jobsøgning ved at tjekke dine jobforslag på Jobnet, afmeldes du uden en påmindelse og en frist.

Ikke at være til rådighed

Du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du er syg, eller ikke ønsker et fuldtidsarbejde eller kun vil arbejde for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads.

I de tilfælde mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på 3 måneder - eller indtil årsagen til, at du ikke står til rådighed, er bortfaldet. Fx hvis du ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode, fordi du var syg.

Du kan som modtager af dagpenge forsætte med at modtage din ydelse under de første 14 dages sygdom, hvis du er fuldt ledig.

Du skal melde dig syg hos din a-kasse på første sygedag. Du kan også sygemelde dig første sygedag hos jobcenteret eller på Jobnet.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Jobsøgning

Krav til jobsøgning

Senest efter to ugers ledighed bliver du indkaldt til en cv-samtale i din a-kasse, hvor du sammen med a-kassen påbegynder en personlig plan, ”Min Plan”, og udarbejder individuelle ”Krav til jobsøgning” for dig. ”Kravene til jobsøgning” danner udgangspunkt for den vurdering, a-kassen foretager af, om du er til rådighed på arbejdsmarkedet.

Registrering af jobansøgningsaktiviteter i joblog

Du skal dokumentere din jobsøgning ved løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a-kassens eventuelle egen digitale joblog.

Du skal uploade det antal jobansøgninger i jobloggen, som din a-kasse har besluttet. Det skal du, for at a-kassen og jobcenteret kan vejlede om, hvordan du evt. forbedrer din jobsøgning og samtidig kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning.

Hvis a-kassen er i tvivl om din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk, skal a-kassen forlange, at du uploader kopier af samtlige ansøgninger i en bestemt periode.

6-ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Hvem kan deltage

Du har ret til at deltage, hvis du enten er ufaglært, eller har en erhvervsuddannelse (faglært) eller tilsvarende uddannelse, eller hvis du har en uddannelse på erhvervsakademiniveau og samtidig har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed. Du har ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du har en uddannelse på højere niveau.

Hvilke uddannelser kan du deltage i

Jobrettet uddannelse består af ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed. Du kan vælge blandt de kurser og uddannelsesforløb, der fremgår af den landsdækkende Positivliste.

Positivlisten er en liste over kurser og uddannelsesforløb, der giver de bedste muligheder for at komme i job. Listen revurderes hvert år, så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Positivlisten kan du finde på star.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse (nyt vindue)

Hvornår kan du deltage

Du har ret til at deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb allerede fra første ledighedsdag, hvis du opfylder ovenstående betingelser. Du skal dog først have været til jobsamtale i jobcentret eller have været til en samtale i jobcentret om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Er du under 25 år, skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 6 måneders ledighed. Er du 25 år eller derover, skal du afslutte dit forløb under 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed.

Hvis du vil vide mere

Det er din a-kasse, der afgør, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Derfor er det også dem, du skal tale med og sende ansøgning til, hvis du ønsker at gøre brug af ordningen.

At miste dagpengeretten

Du skal lægge dit CV på Jobnet.dk. Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende, risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

Selvforskyldt ledig

Du er selvforskyldt ledig, hvis du fx:

 • uden gyldig grund opsiger dit arbejde
 • selv er skyld i afskedigelsen
 • uden gyldig grund afviser at tage et arbejde, der henvises af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
 • uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde en jobplan eller afslår/afbryder et tilbud, der er givet efter en jobplan.
Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud

Du kan sige dit arbejde op, afslå et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud uden at få karantæne, når du har en gyldig grund. Det kan fx være, når du opfylder en af betingelserne:

 • du har lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom, og du har  gjort  rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen
 • du har ikke mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

Du skal være opmærksom på, at selvom du har en gyldig grund, skal din a-kasse altid vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kontakt din a-kasse, inden du opsiger dit arbejde/afslår et arbejde eller et tilbud mv. Så ved du, om det får konsekvenser for din dagpengeret.

Karantæne

Har du ikke en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig, og du får en karantæne. Det betyder, at du mister dine dagpenge i tre uger.
Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på 3 måneder.

Kontakt a-kassen på forhånd

Din a-kasse kan oplyse dig om konsekvenserne, hvis du afslår et arbejde eller et tilbud, eller hvis du siger op.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

G-Dage (dagpengegodtgørelse)

Du kan ikke få dagpenge fra din a-kasse de første tre dage efter, at du er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet. I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse (G-dage) de første tre dage, hvor du er helt eller delvis ledig.

Du har kun ret til G-dage, hvis du er medlem af en a-kasse og har været ansat som lønmodtager.

Din arbejdsgiver skal betale G-dage, hvis du:

 • bliver afskediget, af grunde du ikke selv er skyld i
 • bliver hjemsendt
 • ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende
 • sættes på arbejdsfordeling, eller
 • får nedsat din arbejdstid

Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, hvis du selv siger op.

Hvis du har været ansat under tre måneder, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke betale dagpengegodtgørelse. I 2017 betaler arbejdsgiveren for 1. ledighedsdag ved ansættelsesforhold under tre måneder. Fra og med 2018 udbetales ikke G-dage ved ansættelsesforhold på under tre måneder.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der gælder nye dagpengeregler pr. 2. januar 2017 og pr. 1. juli 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Nyuddannede

Som nyuddannet – dimittend – har du ret til dagpenge, en måned efter du har afsluttet din uddannelse. Som udgangspunkt skal uddannelsen være en af disse:

 • en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til at vare mindst 18 måneder
 • en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse
 • en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsuddannelse (IGU).

Du skal søge om optagelse i en a-kasse, senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, du har gennemført uddannelsen.

Som nyuddannet modtager du dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du er forsørger eller ikke-forsørger. Størrelsen af dine dagpenge fremgår af afsnittet ”Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge”.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Værnepligtige

Når du har afsluttet din værnepligt, er du som udgangspunkt underlagt de samme dagpengeregler som en nyuddannet – dimittend. Det gælder bl.a. størrelsen af dine dagpenge og sondringen mellem, om du er forsørger eller ikke-forsørger. Du kan dog have ret til en højere sats, hvis du var i job inden værnepligten.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også have ret til dagpenge. Kravet er, at din bibeskæftigelse til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang.

Din a-kasse afgør, om du har ret til dagpenge samtidig med driften af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Retten til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen er som udgangspunkt begrænset til 78 uger.

Supplerende dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Frigørelsesattest

Er du ansat med opsigelsesvarsel, skal arbejdsgiveren udstede en frigørelsesattest, før du kan få supplerende dagpenge.

En frigørelsesattest er en erklæring fra arbejdsgiveren om, at der ses bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med længere arbejdstid.

Hvis du afleverer attesten til a-kassen senest fem uger efter, at du er begyndt på arbejdet, får du udbetalt supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag. Hvis du ikke afleverer attesten inden 5 uger, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor a-kassen modtager attesten.

Nye dagpengeregler i 2017

Bemærk, at der kommer nye dagpengeregler i 2017. Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om de nye reglers betydning for dig. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i pjecen:

Dagpenge under uddannelse

Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, hvis du deltager i uddannelse. Der er dog enkelte undtagelser, hvis du samtidig er parat til at overtage arbejde og aktivt søger arbejde.

Du kan uden at miste dagpengene deltage i bl.a.:

 • traditionel aftenskoleundervisning
 • folkeskolens 8.-10. klassetrin
 • undervisning under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke berettiger til SU, når den udbydes som heltidsuddannelse.
 • enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau.

Hvis du deltager i en ph.d.-uddannelse på deltid, har du som hovedregel ikke ret til dagpenge efter den 1. januar 2017. Der er dog visse undtagelser fra denne regel.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere.

Seniormedlemskab

Du kan overgå til et særligt seniormedlemskab, hvis du er medlem af en a-kasse og har nået folkepensionsalderen. Du skal give din a-kasse besked om, at du ønsker at blive seniormedlem, inden udløbet af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Seniormedlemskabet gælder fra den efterfølgende måned.

Du kan også optages som seniormedlem i en a-kasse uden at være medlem i forvejen. 

Et seniormedlemskab giver dig kun ret til hjælp til og vejledning om jobsøgning. Medlemskabet giver dig ikke ret til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Afmelding til jobcenter

Du skal afmelde dig i dit jobcenter med det samme du som ledig kommer i arbejde og ikke skal modtage dagpenge længere.​

Du kan afmelde dig via Jobnet.dk på ”Min Side” eller ved at kontakte dit lokale jobcenter.

Husk, at du skal logge ind på Jobnet.dk, for at tilgå ”Min Side”.

AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Hvis du må afslå eller opsige et arbejde eller aktiveringstilbud på grund af helbredsmæssige problemer eller risiko herfor, skal du udfylde denne attest.

Søg om dokument PD U1 - om arbejds- og forsikringsperioder i Danmark

Du kan med denne løsning ansøge om dokument PD U1, som bruges til at overføre danske arbejds- og forsikringsperioder, hvis du skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land.

Hvis du vil klage

Du skal sende din klage over din a-kasses afgørelse til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Giver a-kassen dig medhold i din klage, får du direkte besked fra a-kassen. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal a-kassen sende din klage videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det skal a-kassen gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

Du skal være opmærksom på, at en klage, der sendes videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring ikke har opsættende virkning, med mindre de beslutter det. Det betyder, at den afgørelse, a-kassen har truffet, er gældende frem til det tidspunkt, hvor der falder en afgørelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Har du fået job? Så husk at afmeld dig Jobcentret

Hvis du har fået job, skal du huske at afmelde dig Jobcentret. Det kan du gøre online via jobnet.dk eller ved at ringe til os.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4444
Sidst opdateret 23.06.2020