You are here

Løntilskud - førtidspensionist

Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, men ikke kan klare et job på almindelige vilkår, er job med løntilskud for førtidspensionister en mulighed.

Hvis du er berettiget til et job med løntilskud som førtidspensionist og gerne vil benytte dig af muligheden, kontakt da Jobcentret og hør nærmere.

Regler for job med løntilskud for førtidspensionister

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.  

Løn- og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

Løntilskud

For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er den kommune, hvor du bor, der skal godkende skånejobbet.

Tilskud til oplæring - mentorordning

Hvis dit fysiske eller psykiske tilstand betyder, at du har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til at dække de ekstra udgifter.

Tilskudsordningen kaldes for en mentorordning og dækker også for uddannelse af den medarbejder, der skal stå for din oplæring.

Støtte til hjælpemidler

Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Befordringsgodtgørelse

Du kan være berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis du er i job med løntilskud eller i anden form for aktivering. Hent ansøgningsblanket om befordringsgodtgørelse på jobnet.dk.

Ansøg om hjælpemidler

Som ledig kan du ansøge Jobcentret om tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. Hent ansøgningsskema om tilskud til undervisningsmaterialer mv. på jobnet.dk.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4444
Sidst opdateret 10.12.2019