You are here

Kommuneplan 2016-2028

Kommuneplan 2016

Kommuneplan 2016 har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 5. september 2016, hvor alle havde mulighed for at komme med synspunkter til det fremlagte materiale. Vallensbæk Kommune har forelagt alle høringssvar for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har taget stilling til høringssvarene og har på møde den 12. oktober 2016 vedtaget Kommuneplan 2016.

Du kan se Kommuneplan 2016 herunder eller finde den på den landsdækkende plansamling www.plansystem.dk, hvor du også kan finde alle de gældende lokalplaner.

Miljøvurdering

På baggrund af den indledende miljøscreening har Vallensbæk Kommune vurderet, at Kommuneplan 2016 ikke påvirker miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en miljørapport i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset

Publikationer

Sidst opdateret 02.11.2017