You are here

Ændring af skiltning og facader

Du skal sende en ansøgning, hvis du ønsker at lave om på en facade eller skiltning i et område, hvor der er regler for det.

I lokalplaner og byplanvedtægter kan det være beskrevet, hvordan facader og skiltning skal udformes enkelte steder i kommunen.

Vallensbæk Kommune har en skiltelokalplan, der gælder for hele kommunen.

Send en ansøgning

Hvis du vil lave om på facaden eller skiltningen i et område, hvor der er regler for det, skal du sende en ansøgning til kommunen, før du går i gang. Ansøgningen skal indeholde:

  • en tegning eller et foto af facaden/skiltningen, som den ser ud nu
  • en tegning i 1:100 som viser, hvordan den vil komme til at se ud - både set forfra og set i et lodret snit.
  • oplysninger om materialer, farvevalg og evt. belysning
  • hvis du ikke selv ejer ejendommen, skal du også sende en fuldmagt fra ejeren.

Send ansøgningen til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 40
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 27.07.2016