You are here

Miljøfarligt affald

Virksomheder i Vallensbæk kommune skal anmelde farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald, til Ishøj Kommune.

Virksomheder skal anmelde farligt affald, herunder olie- og kemikalieaffald til Ishøj Kommune. Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres via en af de ordninger, som Vestforbrænding driver for kommunen. Det drejer sig om:

  • Klinisk risikoaffald (læger, tandlæger, dyrlæger m.fl.)
  • Olie- og benzinudskillere
  • Emballeret og uemballeret farligt affald

Hvis du ønsker at benytte en anden virksomhed end Vestforbrænding til at modtage dit ikke-genanvendelige farlige affald, skal du søge om fritagelse for afleveringspligten.
 
Hvis der er tale om genanvendeligt farligt affald, kan virksomheden frit vælge hvilket godkendt modtageanlæg, den vil benytte.
 
Mindre mængder (under 200 kg/år) farligt affald kan afleveres på en af genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland, hvis virksomheden er tilmeldt genbrugspladsordningen.
 

Forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune

Dette område varetages af Ishøj kommune for Vallensbæk Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det er derfor Ishøj Kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information. Se kontaktoplysningerne her på siden.

Læs mere om det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Kontakt

Sidst opdateret 27.10.2016