You are here

Aktuelle udbud

 • Mappe med dokumenter

  Fotograf: Colourbox

  Kommunen er forpligtet til at annoncere køb over 500.000 kr.

Vallensbæk Kommunes udbud bliver annonceret her på siden.

Alle landets kommuner er forpligtet til at annoncere indkøb over 500.000 kr. Du kan finde Vallensbæk Kommunens aktuelle udbud her på siden og på udbud.dk

———————————————

Håndværkerydelser

Vallensbæk Kommune udbyder hermed ”Håndværkerydelser”. Udbuddet omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Udbuddet er opdelt i følgende 5 fagområder:

 • Delaftale 1, EL-arbejder, herunder IT-kabling
 • Delaftale 2, Gulvbelægningsarbejder
 • Delaftale 3, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve
 • Delaftale 4, Tømrer- og snedkerarbejder, herunder glarmesteropgaver
 • Delaftale 5, VVS, gas og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder

Indenfor hvert fagområde ønsker Vallensbæk Kommune at indgå rammeaftaler for drift- og bygningsvedligehold med 3 virksomheder.

Proceduren for tildeling af rammeaftalerne fremgår af udbudsbetingelserne.

Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 05.01.2017, kl. 12.00

Ansøger skal anvende nedenstående dokumenter under ”prækvalifikationsmaterialet” i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

En virksomhed kan ansøge om prækvalifikation på en eller flere delaftaler.

Dokumenterne under ”udbudsmaterialet” skal først anvendes, såfremt en virksomhed bliver prækvalificeret til efterfølgende at kunne afgive tilbud på de enkelte delaftaler.

Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stillet skriftligt og skal sendes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk, med emnet: "Spørgsmål – Prækvalifikation på EU-udbud af håndværkerydelser for Vallensbæk Kommune” senest den 15.12.2016.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på denne side under punktet ”Spørgsmål & svar”.

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbetingelser
 • Prækvalifikationsbilag 1 – Det fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
 • Prækvalifikationsbilag 2 – Underleverandørerklæring
 • Prækvalifikationsbilag 3 – Konsortieerklæring
 • Prækvalifikationsbilag 4 – Aktindsigt


Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Udbudsbetingelser
 • Bilag 1 – Rammeaftale
 • Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation
 • Rammeaftalebilag B – Tilbudsskema
 • Rammeaftalebilag C – AB92 med Vallensbæk Kommunes tilføjelser og afvigelser
 • Bilag 2 – Ejendomsliste
 • Bilag 3 – Uddybende beskrivelse af fagområder

Dokumenterne kan hentes her som en ZIP-fil

Se spørgsmål og svar pr. 22. december 2016

Kontakt

Sidst opdateret 09.10.2019