You are here

Betaling og gæld til kommunen

Center for Økonomi og Indkøb, Debitor, opkræver betaling fra borgere, virksomheder og foreninger i Vallensbæk Kommune.

Vi opkræver eksempelvis følgende:  

  • Billån (hjælpemidler) 
  • Boliglån  
  • Byggesagsgebyr 
  • Daginstitutionsbetaling, Sfo og Juniorklub 
  • Ejendomsskat (herunder renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejerafgift) 
  • Kontanthjælp mod tilbagebetaling 
  • Serviceaftaler (plejeboliger) 
  • Musikskole  

I selvbetjeningsløsningen 'Mit betalingsoverblik' kan du betale dine regninger til Vallensbæk Kommune med VisaDankort eller MobilePay. Du kan også tilmelde dine betalinger til Betalingsservice.  

Du logger på ’mit betalingsoverblik’ med dit NemID – enten via borger.dk eller ved at klikke her. Når du er logget ind, kan du se alle dine regninger fra kommunen, og hvornår de skal betales. 

Herefter kan du vælge om du vil betale via betalingskort eller MobilePay. Du kan både vælge at betale beløbet én gang eller oprette faste betalingsaftaler.  

Har du spørgsmål til selve betalingen eller ’mit betalingsoverblik’, kan du kontakte Debitorteamet i Center for Økonomi og Indkøb. 

coi@vallensbaek.dk eller på telefon 47 97 40 00. 

Ved manglende betaling 

Hvis du mangler at betale en regning til kommunen, vil du først modtage en gebyrfri påmindelse om, at du skal betale din regning. Hvis du herefter stadig ikke har betalt din regning, vil du modtage en rykker med et gebyr på op til 200 kr.  

Er I flere, som hæfter solidarisk for beløbet, forbeholder vi os retten til at sende rykkere til alle hæftere for den manglende betaling. Det betyder, at hvis både du og din ægtefælle hæfter for betalingen, vil i begge modtage en rykker for manglende betalinger.  

Hvis du ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, efter du har modtaget en rykker, sender vi betalingen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen uden yderligere varsel. Når din gæld er overdraget til Gældsstyrelsen, skal du henvende dig til dem på tlf. 7015 7304. Vær opmærksom på, at der løber yderligere omkostninger på hos Gældsstyrelsen. 

Ejendomsskat  

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat inden for betalingsfristen, vil vi sende en rykker til alle ejere af ejendommen. Vi tillægger et rykkergebyr på 200 kr. Hvis du herefter stadig ikke har betalt din ejendomsskat, vil der yderligere blive tilskrevet en rente på 0,5 % pr. måned.  

Hvis gælden forsat ikke er betalt, sendes der en underretning om udlæg til alle ejere. I underretningen får I besked om tid og sted for udlægsforretning. I udlægsforretningen opgøres det, hvor meget der kan inddrages af din løn, formue eller ejendele som betaling for den manglende ejendomsskat.  

Underretningen medfører, at der skal betales yderligere omkostninger i form af en retsafgift. Retsafgiften består af en grundafgift på 300 kr. + der beregnes 0,4% af den del af gælden der overstiger 3.000 kr. Herudover tilskrives gebyr for underretning på 450 kr.  

Hvis hele regningen inklusive gebyrer ikke er betalt senest på udlægsdagen, foretager den kommunale pantefoged udlæg i ejendommen. Herefter sendes sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion. 

Modregning i udbetalinger fra kommunen, Staten og Udbetaling Danmark 

Hvis du har gæld til kommunen, vil det blive modregnet i udbetalinger fra det offentlige. Det gælder eksempelvis overskydende skat, moms, pensions- eller boligstøtte udbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det. Det vil sige, at kommunen kan inddrive de penge, du skylder fra de ydelser, du modtager fra det offentlige.  

Hvis du mangler at betale institutionsbetaling/SFO, vil vi modregne det i din fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen. Det gælder uanset om du har indgået en betalingsaftale, eller der er fastsat en afdragsordning.  

Restancer til inddrivelse i Gældsstyrelsen 

Du skal betale en inddrivelsesrente på 8,05 % pr. år. Renten er dog fradragsberettiget.  
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 5).  

Du skal betale et gebyr for en inddrivelsesrykker på 140 kr.  
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6).   

Hvis Gældsstyrelsen træffer afgørelse om lønindeholdelse, skal du betale et gebyr på 300 kr.  
(jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6).   

Træffer Gældsstyrelsen afgørelsen om at foretage udlæg for restancen, vil der blive pålagt et gebyr på 450 kr. (jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 6).  

Gennemfører Gældsstyrelsen en udlægsforretning, skal du endvidere betale retsafgift og evt. sagsomkostninger til Gældsstyrelsen.  

Når din gæld er overdraget til Gældsstyrelsen, skal du henvende dig til dem på tlf. 7015 7304.  

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 25.06.2019