You are here

Gæld og betaling til kommunen

Det er dyrt at skylde kommunen penge. Mange krav bliver renteberegnet, og skal vi sende rykkerbrev til dig, koster det op til 200 kr.

Kommunale serviceydelser, der ikke betales rettidigt vil blive opkrævet. Det kan fx være manglende betaling for: daginstitution, børnebidrag, ejendomsskatter, musikskole, rideskole, biblioteksregninger, tilbagebetalingspligtig bistandshjælp, boligsikring osv.

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale det beløb, du skylder, kan du henvende dig til Center for Økonomi og Indkøb for at indgå en betalingsaftale.

Ved en betalingsordning aftaler vi,  hvordan og hvornår betalingen skal finde sted. Det vil sige, vi bliver enige om i hvor store afdrag, og hvornår disse forfalder til betaling. Vi kan eventuelt tilbyde dig en kortere henstand med betaling af beløbet.

Hvis du ikke indbetaler de skyldige beløb, eller ikke overholder din betalingsaftale vil sagen blive oversendt til inddrivelsesmyndigheden SKAT, som vil tvangsindddrive beløbet for Vallensbæk Kommune. Der kan her blive tale om lønindeholdelse, udlægsforretninger, RKI-registrering, modregning i overskydende skatter osv.

Betaling via betalingsService (PBS)
Du kan bruge BetalingsService (PBS) til at betale dine kommunale regninger. Kontakt dit pengeinstituttet for at blive tilmeldt BetalingsService (PBS).

Gebyrer og omkostninger
Det er dyrt at skylde kommunen penge. Mange krav bliver renteberegnet, og skal vi sende rykkerbrev til dig koster det op til 200 kr.

Rentesatser
Boliglån ( pligtlån): 4,5 % pr. år
Ejendomsskatter:  0,5 % pr. påbegyndt måned

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 27.04.2015