You are here

Omsorgs- og specialtandpleje

  • Ældre dame til tandlæge

    Borgere med varig funktionsnedsættelse har mulighed for omsorgstandpleje.

  • Udviklingshæmmet dreng til tandundersøgelse

    Borgere med særlige behov kan få tilbudt specialtandpleje.

Hvis du har kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kan du være berettiget til at modtage omsorgs- eller specialtandpleje.

Vallensbæk Kommune tilbyder omsorgs- eller specialtandpleje til personer over 18 år, der på grund af funktionsnedsættelse har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud. Det er karakteristisk for målgruppen, at den har nedsat evne til at klare den daglige hjemmetandpleje.

Vallensbæk Kommune tilbyder specialtandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud. En del af målgruppen vil være indlagt på psykiatriske hospitaler eller være tilknyttet distriktspsykiatriske boformer/ regionale boligtilbud. Læs mere om omsorgs- og specialtandpleje.

Sidst opdateret 17.06.2019