You are here

SSP+ (over 18 år)

SSP+ hjælper unge voksne med at komme ud af kriminalitet. Det gør de i et koordinerende samarbejde med bl.a. Jobcenteret.

Det sker ved at koordinere sagsarbejde i Jobcenteret, Socialservice, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Kriminalforsorgen omkring de enkelte unge. Det styrker sags arbejdet og hjælper den unge med ikke at opgive at finde vej i det kommunale system.

Indsatsen retter sig til unge fra 17–25 år, som har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet, og som ønsker hjælpen.

Mange i målgruppen har hverken uddannelse, erfaringer fra arbejdsmarkedet, lovlige indtægter eller rimelige boligforhold. Det er alt sammen med til at fastholde dem i kriminalitet. SSP+ sikrer, at sagsbehandlere og vejledere mødes og lægger en handleplan i fællesskab, og i overensstemmelse med den unges egne ønsker.

Med denne nye indsats, håber vi, at de unge, som er motiveret og som følge af indsatsen - kommer i gang med job eller uddannelse, får en lovlig indtægt og måske også en bolig.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbaek Strand
Tlf 4797 4507
Mob 2429 8662
Sidst opdateret 17.01.2018