You are here

SSP-strategi

SSP-strategi for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats 2019-2021.

SSP-strategien tager afsæt i de politiske målsætninger for uddannelse på 0-18 års området.

Publikationer

Sidst opdateret 26.03.2019