You are here

Agenda 21 og Grønt Regnskab

  • Kanotur på mosen

    Agenda 21 skal være med til at sikre, at der også i fremtiden er naturlige ressourcer

Agenda 21 er en international aftale og handlingsplan for, hvordan det internationale samfund skal arbejde med udvikling og miljø.

Vallensbæk Kommune arbejder på miljø- og energisiden med disse forudsætninger.

Det overordnede mål er en bæredygtig udvikling. En udvikling der sikrer, at løsningerne på eksisterende miljø- og ressourcemæssige udfordringer er forankrede i en ansvarlig og fremtidsorienteret strategi, adfærd og implementering.

Et punkt i Agenda 21 handler om hvordan lokale myndigheder bør formulere en Lokal Agenda 21 for lokalsamfundet i samarbejde med befolkning, virksomheder, foreninger m.v.

Alle kommuner i Danmark har pligt til at formulere en Agenda 21-strategi og redegøre for arbejdet med Lokal Agenda 21 en gang hvert fjerde år.

Se Vallensbæks Agenda 21-strategi for 2016.

Grønt Regnskab

Det Grønne Regnskab dokumenterer kommunens miljøstrategi og resultatet af den hidtidige energipolitik, og indeholder en samlet oversigt over forbruget af el, vand og varme samt brændstof i skoler, daginstitutioner, bygninger inden for kultur- og fritidsområdet og administrationsbygninger. Det Grønne Regnskab sætter fokus på energiforbruget i kommunens egne bygninger, og beregner den indvirkning dette energiforbrug har på miljøet.

Se Vallensbæk Kommunes grønne regnskab for 2016

Se Vallensbæk Kommunes grønne regnskab for 2015

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 26.02.2018