You are here

Andre skadedyr

Ræve og mus er også skadedyr. Her kan du læse mere om, hvordan du bekæmper dem.

Katte

Er du generet af vilde eller herreløse katte og ønsker dem indfanget og aflivet, kan du rette henvendelse til Vallensbæk Kultur- & Borgerhus - gerne på mail. Du finder adressen nederst på denne side.

Arbejdet udføres af en katteinspektør fra Kattens Værn, og udgifterne betales af kommunen.

Øremærkede katte, katte med halsbånd og katte der skønnes at være tamme, vil blive lukket ud igen på samme sted, som de blev fanget. I egen - og ikke mindst i kattenes- interesse opfordrer vi derfor katteejere til at lade deres katte bære halsbånd med oplysning om ejers navn og adresse. Vi opfordrer også katteejere til at lade deres tamme katte øremærke, så vi kan udgå fejltagelser.

Oplysninger om vilde katte fra Kattens Værn
Oplysninger om vilde katte fra Dyrenes Beskyttelse

Mus

Mus er ubehagelige at have i sin ejendom, da de kan gnave i fx elektriske installationer og forurene madvarer. Mus kan komme ind i boliger via ganske små smuthuller. Det er derfor vigtigt at sørge for, at boligen er helt tæt.

Hvis musene er sluppet ind, bør du i første omgang forsøge at fange dem ved hjælp af musefælder. Rosiner er gode at putte i fælderne, da de er velegnede til at lokke de mest almindelige danske musearter til. Du bør ikke bruge musegift, da det kan resultere i, at døde mus kommer til at ligge steder, hvor du ikke kan få fat i dem.

Ræve

Bekæmpelse af ræve kan foretages hele året, dog fraråder man at bekæmpe ræve, så længe de har hvalpe, hvilket vil sige i perioden marts til juli måned. I yngletiden bliver der som hovedregel ikke opsat fælder.

Andre skadedyr

Kontakt en skadesdyrsbekæmper, hvis du konstaterer andre skadedyr, Du kan finde nyttig information på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside.

Måger og skader

Måger og skader er ikke skadedyr, og kommunen har ikke bemyndigelse til at bekæmpe dem. Er man som grundejer generet af fuglene, kan man kontakte en privat skytte med kendskab til reglerne for bekæmpelse af måger og skader i bymæssig bebyggelse.  Vigtigst er det at huske, at fuglene færdes, hvor de finder mad, og derfor er første forholdsregel at undgå, at der er føde tilgængelig, fx ved ikke at fodre dyrene og ikke smide spiseligt affald uden for de aflukkede beholdere.

Kontakt

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
Tlf 4357 7777
E-mail pvm@ishoj.dk
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 01.07.2019