You are here

Vedligehold af veje og grønne områder

Vallensbæk Kommune vedligeholder de offentlige veje, pladser og stier. Men som grundejer har du også en række forpligtelser.

Kommunen renholder kørebaner og cykelstier efter behov. Som grundejer har du også en række forpligtelser.

Som grundejer har du pligt til at sørge for følgende:

  • at fjerne ukrudt
  • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede gangarealer
  • at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdselen
  • at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt der kan hindre vandets frie løb

Du kan overdrage ansvaret for renhold til en anden i ejendommen eller i nærheden af ejendommen boende person. Men kun hvis du ikke selv bor på eller i nærheden af ejendommen. En sådan overdragelse skal være skriftlig og skal meddeles Kommunalbestyrelsen/vejbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen/vejbestyrelsen har ret til at nægte at godkende aftalen, såfremt den udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for opfylde forpligtelsen.

Kommunalbestyrelsen/Vejbestyrelsen har tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 31.10.2019