You are here

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplanen for 2018-2027 er godkendt. 

Arbejdet med planen startede tilbage i efteråret 2017. Den endelige trafiksikkerhedsplan har et klart mål om, at antallet af personskader skal være halveret frem til år 2027 sammenlignet med perioden 2015-2017. Det betyder, at der maksimalt må være tre personskader i 2027.  

Trafiksikkerhedsplanen har tre formål:  

  • For det første skal den udstikke rammerne for forbedret trafiksikkerhed på kommunens veje i de kommende år.  
  • For det andet beskriver den, hvordan vi identificerer udfordringerne i den fremtidige trafiksikkerhed.  
  • Som det tredje og sidste beskriver trafiksikkerhedsplanen forslag til forbedringer i kommunens trafiksikkerhed.   

Projekterne beskrevet i trafiksikkerhedsplanen vil løbende blive prioriteret i kommunens årlige budgetlægning. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 14.02.2019