You are here

Dagtilbud for demente

Daghjemmet Højstruphave er et dagtilbud for demente borgere, som bor i eget hjem.

For at benytte dagtilbuddet på Højstruphave, skal du først visiteres. Se Visitationskriterier for dagtilbud

Ansøgninsskemaet til dagtilbud kan downloades og udskrives her fra siden. Du kan også få udleveret et ansøgningsskema hos Demenskoordinatoren eller på Højstruphave.

Du skal underskrive ansøgningsskemaet og give samtykke til at oplysninger, der er skrevet på ansøgningsskemaet må videregives, og at der må indhentes helbredsoplysninger fra samarbejdsparter.

Den udfyldte ansøgning sendes til visitationsudvalgets adresse.

Kvalitetsstandard for dagophold

Kvalitetsstandard for dagophold synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. Kvalitetsstandarden er også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed på ældreområdet.

Kontakt

Højstrupparken 81
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4353 0400
Sidst opdateret 23.07.2015