You are here

Undersøgelse af demens

Vallensbæk Kommunes Demenskoordinator kan rådgive dig om, hvorvidt du bør undersøges for demens.

Undersøgelse for demens sker gennem din egen læge. Lægen lytter til og vurderer dine symptomer. Hvis der er grund til nærmere undersøgelse, bliver du henvist til Glostrup hospital.

Af undersøgelser kan der eventuelt blive tale om:

  • Blodprøver for at udelukke anden sygdom
  • MMSE test: En hurtig undersøgelse af forskellige hjernefunktioner ved hjælp af et spørgeskema. Eventuelt anden test
  • En CT-scanning: Røntgenundersøgelse af hjernen
  • Indkaldelse til samtale på Glostrup Hospital
     

At blive undersøgt for demens foregår altså ambulant og indebærer et besøg hos egen læge, spørgsmål, blodprøve, en røntgenundersøgelse og indkaldelse til hospitalet.

Resultatet af undersøgelserne kan enten afkræfte eller bekræfte mistanken om demens. Hvis der er tale om en demenssygdom, skal der i nogle tilfælde startes en tabletbehandling. Eller der kan blive brug for pædagogisk støtte til at varetage almindelige daglige opgaver, som sygdommen har gjort vanskeligere.

Erfaringer med hjælp og støtte til demente og deres familier viser, at tidlig indsats forlænger bevarelse af en normal hverdag.

Kontakt

Sidst opdateret 05.03.2015