You are here

Det blå EU-sygesikringsbevis

Her kan du få information om og bestille det blå EU-sygesikringsbevis - Det blå sundhedskort.

EU-sygesikringskortet dækker udgifter til læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Har du en regning efter brug af det blå sygesikringsbevis?

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for refusionen, ikke kommunen.

Udbetaling Danmark udsteder det blå EU-sygesikringskort.

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til samme sygesikring, som borgerne i det land du rejser i.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort og udsteder kortet. Du kan læse mere om det blå EU-sygesikringskort og bestille kortet på borger.dk:

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskort. Har du spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort, kan du finde svar på borger.dk/EU-sygesikringskort.

Her kan du:

  • søge om at få det blå EU-sygesikringskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Kontakt

Sidst opdateret 16.10.2019