You are here

Handicaprådet i Vallensbæk

Handicaprådet i Vallensbæk Kommune rådgiver blandt andet kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet i Vallensbæk Kommune består af 6 medlemmer, heraf er 3 repræsentanter for handicaporganisationerne udpeget efter indstilling af De Samvirkende Invalideorganisationer samt 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Handicaprådet er sammensat således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og sektorer i kommunen, bl.a. både voksne og børn med handicap. Rådets medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Du kan se Handicaprådets medlemmer her.

Hvad laver Handicaprådet?

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at høre Handicaprådet, når et initiativ har betydning for mennesker med handicap, f.eks på social- og sundhedsområdet eller kulturområdet hvor spørgsmål om tilgængelighed kan få betydning.

Handicaprådet kan også tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer på tværs af sektorer. Handicaprådet er ikke forpligtiget til at afgive beretning om sit arbejde.

Har du forslag til emner, opgaver, forbedringer eller ændringer der vedrører mennesker med handicap i Vallensbæk Kommune, er du velkommen til at kontakte Center for Sundhed, Kultur og Fritid.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4200
Sidst opdateret 14.10.2019