You are here

Hjælpemidler

  • Ældre mand med rollator

    Ishøj kommune bevilliger hjælpemidler til borgerne i Vallensbæk Kommune.

Du kan få bevilliget hjælpemidler, hvis det i væsentlig grad letter din daglige tilværelse eller er en betingelse for, at du kan udføre et arbejde.

For at få bevilliget hjælpemidler og forbrugsgoder er det en betingelse, at din funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat. Det kan være på grund af invaliditet eller, fordi du er svækket af alderdom eller varig sygdom.

Hjælpemiddelområdet varetages af Ishøj Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det betyder, at du skal kontakte Ishøj Kommune, hvis du vil søge om et hjælpemiddel eller blot have rådgivning og vedledning omkring hjælpemidler og boligændringer.

Læse mere om hjælpemidler på Ishøjs hjemmeside

Kvalitetsstandarder

Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune har i fællesskab vedtaget kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet.

Forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune

Dette område varetages af Ishøj kommune for Vallensbæk Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det er derfor Ishøj Kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information. Se kontaktoplysningerne her på siden.

Læs mere om det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Kontakt

Sidst opdateret 13.02.2020