You are here

Genoptræning

I Vallensbæk samarbejder vi med Ishøj Kommune om genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Genoptræning

Har du nedsat fysisk funktionsevne, kan du ansøge om et genoptræningspro- gram. Du vil blive tilbudt fysioterapi og/eller ergoterapi afhængigt af dine behov og ønsker. Terapeuterne sammensætter et program specifikt til dig.

Det er Ishøj Kommune, der varetager genoptræning og vedligeholdelses-træning for borgerne i Vallensbæk og Ishøj Kommune.

Her finder du ansøgningsskemaet til genoptræning.

Det udfyldte skema sender du til aor@ishoj.dk og skriver 'Træning' i emnefeltet. Du kan også sende det til ishojkommune@ishoj.dk.

Træningscentret i Ishøj
Træningscenter Ishøj-Vallensbæk findes i Ishøj Bycenter: Sundhed og Ældre, Ishøj Store Torv 20, 6. sal, 2635 Ishøj. 

Har du spørgsmål kan du også kontakte Ishøj Kommune på tlf.: 61 14 60 40. 

Hvis du allerede er i træning, kan du ringe direkte til terapeuterne på træningscentrene på: TC Syd (Kærbo): 2132 2979 og TC Nord (Pilehavehus): 5153 1291.  

Selvtræning
Hvis du er blevet visiteret til selvtræning, eller ønsker at blive det, finder du mere information på sinde om Sundhedshus Nordmarken.

 

Forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune

Dette område varetages af Ishøj kommune for Vallensbæk Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Det er derfor Ishøj Kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information. Se kontaktoplysningerne her på siden.

Læs mere om det forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune.

Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning

I kvalitetsstandarderne opstilles der klare rammer for genoptræning og vedligeholdelsestræning. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål. som Kommunalbestyrelsen har fastsat på træningsområdet.

Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune har i fællesskab vedtaget følgende kvalitetsstandarder på træningsområdet:

 

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

 

Kontakt

Tlf 4357 7575
Sidst opdateret 04.10.2017