You are here

Pårørende til dement

Når et familiemedlem bliver ramt af en demenssygdom, påvirker det hele familien.

Ofte er det nødvendigt, at raske familiemedlemmer støtter den demente med opgaver, han eller hun tidligere klarede på egen hånd. Det kan for eksempel være at hjælpe den demente med at overholde aftaler, styre økonomien eller købe ind og lave mad.

Det kan føre til ulige arbejdsfordelinger og lægge byrder på ægtefællen eller børnene. Ofte er det svært at forstå, hvorfor den demente ikke længere kan udføre simple opgaver. Ændringer i humøret hos den demente kan også påvirke familiens trivsel.

Viden om sygdommen og hvilke konsekvenser den kan have, er for de fleste pårørende en hjælp, når dagligdagen ændrer sig.

For at støtte de pårørerende har Demenskoordinatoren i Vallensbæk Kommune oprettet en pårørendeskole og pårørendegrupper. Her undervises blandt andet om forskellige emner relateret til demens. Det kan være:

  • Informationer om sygdommene
  • Informationer om økonomiske og juridiske forhold
  • Formelle og uformelle støttesystemer
  • Forandringer under demensforløbet
  • Konsekvenser af øget afhængighed hos den demente
  • Sygdommens indvirkning på pårørende
  • Pårørendes mulighed for egenomsorg
     

Hvis du har spørgsmål om pårørendegrupper eller om demens, er du velkommen til at kontakte demenskoordinatoren.

Kontakt

Sidst opdateret 14.10.2019