You are here

Sort Kløversti (natur 3b/5b)

Hør Dan Sandager fra Danmarks Naturfredningsforening fortælle om Vridsløselille Å

Vridsløselille Å

Til højre for dig ligger en bro, hvorunder Vridsølille Å løber. Hvis du ønsker at lære om Vridsølille Å, mens du står på broen, så husk at gå tilbage hertil pælen for at følge rutens videre forløb.

Inden hele Københavns Vestegn blev bebygget - i øvrigt efter en overordnet plan, Fingerplanen, for hele København og nabobyerne - så landskabet helt anderledes ud. Man talte dengang om ”Hedeboegnen”.

Har du lyst til at læse mere om Vridsløselille Å, så klik på linkene nedenunder.

Denne fortælling er nr. 3 ud af 5 på naturruten på Vallensbæk Kløverstier. Ruten er lavet af Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om Vridsløselille Å

  • Hedeboegnen

    Hedeboegnen betegner det frugtbare område mellem Høje-Taastrup, Roskilde og Køge. Navnet stammer fra dengang, hvor området var skovløst, mens det meste af resten af Danmark havde skov. Området ved Vallensbæk var et overvejende fladt, men dog frugtbart område, hvor jorderne var opdyrket, og hvor åerne allerede i vid udstrækning var lagt om fra deres oprindelige forløb og rettet ud.

  • Naturen ved Vridsløselille Å

    Med Vridsløselille Å er der skabt et idyllisk vandløb, ved hvis bredder man kan sætte sig og drømme sig hen til vild natur. Det er let at iagttage de mange fisk i åen, skaller og aborrer i stimer, fuglene, der synger om foråret og guldsmede, der svirrer sommeren igennem. Åen går så tæt på veje og andre befæstede arealer, at det ikke kan undgås at have en betydning for dyre- og plantelivet ved åen. For eksempel kan der ved vejsaltning om vinteren ryge så meget salt ned i åen, at den bliver lige så salt som Køge Bugt. Dette bevirker at kun dyre- og plantearter, der tåler salt kan trives her.

  • Aktivitet: Find egernes spisekammer

    Du kan finde ud af, hvor egernet bor ved at lede efter rester fra dets mad, som vil ligge under det træ, hvor egernet har siddet og spist. Det kan være nøddeskaller, kogleskæl eller afgnavede kogler. Du kan lede efter følgende kendetegn: Nødderne er som regel flækket på langs. På jorden kan du måske finde skæl, som ligger som et tæppe hen over jorden. På de afgnavede kogler sidder de øverste skræl tilbage – det er her egernet har holdt fast, mens det har spist.

Kontakt

Sidst opdateret 06.10.2014