You are here

Marianne

Friis-Mikkelsen (C)

Åsvinget 26, 3. tv.
2665 Vallensbæk Strand

Medlem af:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Teknik- og Miljøudvalget (næstformand)
 • Børne- og Kulturudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Bestyrelsen for S/I Rønnebækhus 
 • Handicaprådet 
 • Vallensbæk Idrætscenters brugerråd 
 • Agenda 21-rådet
 • Stedfortræder for Ricky van Overeem i Folkeoplysningsudvalget
 • Stedfortræder for Henrik Rasmussen i valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg
 • Stedfortræder for Morten Schou Jørgensen i Vallensbæk Ridecenters brugerråd
 • Stedfortræder for Jan Høgskilde i Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia
 • Stedfortræder for Anette Eriksen i valgbestyrelsens ved folketingsvalg
 • Stedfortræder for Henrik Rasmussen i valgbestyrelsen ved Europa-Parlamentsvalg
Marianne Friis-Mikkelsen