You are here

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere. en virksomhedspraktik varer typisk 4 uger, men kan i særlige tilfælde være på 13 uger.

Fordele

 • Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken.
 • Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med dit lokale jobcenter.
 • Jobcentret formidler kontakt mellem dig og den ledige.

Regler for virksomhedspraktik

 • Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender.
 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Praktikperioden, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, kan vare op til 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse.
 • Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, der svarer til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til.
 • Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcentret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.

Kontakt

Sidst opdateret 03.08.2016