Klik her og se et organisationsdiagram over den nye struktur. Klik her og se et organisationsdiagram over den nye struktur.

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i dit jobcenter.

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. 

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Ofte stillede spørgsmål

I Vallensbæk Kommune har alle ansatte et ansvar for at forebygge overgreb mod børn og unge og dermed ansvar for at handle, hvis de ser tegn på overgreb. Derfor har Vallensbæk Kommune vedtaget en fælles politik for forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Ledelser og medarbejdere i dagtilbud og skoler i Vallensbæk har desuden fået udleveret en folder med titlen 'Handleguide ved overgreb'.

Kommunens handleguide for overgreb mod børn Kommunens handleguide for overgreb mod børn
Meld dig ledig på jobnet.dk Meld dig ledig på jobnet.dk
Digital pladsanvisning Digital pladsanvisning

Har du kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed i fare, har du pligt til at underrette kommunen. Læs mere her.

Seneste nyheder

Send sikker mail til Vallensbæk Kommune

Seneste nyheder

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv