Klik her og se et organisationsdiagram over den nye struktur. Klik her og se et organisationsdiagram over den nye struktur.

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i dit jobcenter.

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen. 

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Ofte stillede spørgsmål

I Vallensbæk Kommune har alle ansatte et ansvar for at forebygge overgreb mod børn og unge og dermed ansvar for at handle, hvis de ser tegn på overgreb. Derfor har Vallensbæk Kommune vedtaget en fælles politik for forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.

Ledelser og medarbejdere i dagtilbud og skoler i Vallensbæk har desuden fået udleveret en folder med titlen 'Handleguide ved overgreb'.

Kommunens handleguide for overgreb mod børn Kommunens handleguide for overgreb mod børn
Meld dig ledig på jobnet.dk Meld dig ledig på jobnet.dk
Digital pladsanvisning Digital pladsanvisning

Har du kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Du skal sende din underretning til Familie og Forebyggelse i Vallensbæk kommune. Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Center for Børn og Forebyggelse. Husk at du ikke må sende personoplysninger fra din almindelige mail til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, som ikke rummer personlige oplysninger, kan du sende en mail til Familie og Forebyggelse på underretning@vallensbaek.dk, eller du kan kontakte Familie og Forebyggelse på Akuttelefonen; tlf.nr. 30 57 11 65.

Hvis du vil underrette Vallensbæk Kommune om din bekymring, kan du sende en sikker mail via Digital Post, e-boks. På denne måde bliver dine informationer krypteret, og ingen andre end du og Vallensbæk Kommune kan læse informationerne. Du skal altid benytte Digitalpost (e-Boks) eller Borger.dk, hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Underret via Sikker Mail

 

Underret om et udsat barn eller ung Underret om et udsat barn eller ung

Seneste nyheder

Seneste nyheder

Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv