Forurening

Forurening er mange forskellige ting lige fra støjforurening til forurening af jord og vand. I værste tilfælde kan det gå ud over din sundhed.

Hvis du opdager en akut forurening som fx et olieudslip eller en brand, har du pligt til at anmelde forureningen. Ring 112 og anmeld forureningsulykken.